Stories of Nomige

Nomige in het Vlaams Parlement

Barbara Geusens

Eind vorig jaar was Nomige uitgenodigd in het Vlaams Parlement. Om er te praten over de aandachtspunten binnen innovatie, onderzoek en ontwikkeling, in het bijzijn van minister Philippe Muyters. Dankzij VARIO kreeg ik deze mooie opportuniteit, een ervaring waar ik met veel plezier op terugblik.

Wat is VARIO?

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) werd door de Vlaamse Regering opgericht en verstrekt strategisch advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor het wetenschaps- en innovatiebeleid en bij uitbreiding aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement

Nomige in de VARIO werkgroep

VARIO wil met zijn advies een groter maatschappelijk bewustzijn creëren om te komen tot een optimale strategische context voor innovatieve snelgroeiende bedrijven, waarin (een groter aantal) ambitieuze ondernemers een cruciale rol spelen.

De analyses, die aan de basis liggen van het advies, werden gestoffeerd met uitgebreid literatuuronderzoek, kwantitatieve gegevens, in combinatie met kwalitatieve data uit interviews met experts en stakeholders.

VARIO koos daarnaast voor een verfrissende insteek door de organisatie van werksessies waarin zo’n 30 jonge high potentials, zowel uit de academische wereld als de bedrijfswereld (jonge ondernemers/ start ups, high potentials binnen grote bedrijven, de volgende generatie in familiebedrijven) hun input gaven. En Nomige was er 1 van! Een hele eer :)

VARIO Memorandum

Onder de titel ‘Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio’s’ heeft VARIO een memorandum voorbereid voor onze politici in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019. Het memorandum geeft aan waar de prioriteiten in de komende jaren moeten liggen, wil Vlaanderen van de huidige 46ste plaats opklimmen tot de top 5 van Europese kennisregio’s.

Colloquium in het Vlaams Parlement

Op 13 december 2018 heeft VARIO zijn memorandum voorsteld tijdens een colloquium in het Vlaams Parlement, in aanwezigheid van minister Muyters, verschillende politici en meer dan 160 geïnteresseerden. De jonge ondernemers Evert Bulcke (Rombit), Barbara Geusens (Nomige) en Aline Muylaert (CitizenLab) en jong onderzoeker Lieve Van Hoof (UGent, Jonge Academie), gaven in een interview met Ihsane Chioua Lekhli hun verfrissende kijk en mening.

Tijdens het colloquium kon het publiek mee stemmen over een aantal stellingen, die het vertrekpunt vormden voor het panelgesprek met vier politici, Robrecht Bothuyne (CD&V), Matthias Diependaele (N-VA), Wouter Van Besien (Groen) en Danielle Vanwesenbeeck (Open VLD). Zij voerden een levendig debat, maar over de belangrijkste punten zaten ze grotendeels op dezelfde lijn. Zo was er een brede consensus om onderzoek en innovatie opnieuw tot topprioriteit te maken in het nieuwe regeerakkoord, met 500 miljoen euro aan extra middelen.

Het was een erg fijne en leerrijke ervaring en ik ben zeer dankbaar dat ik hieraan mocht deelnemen!