Press

VARIO memorandum 2019-2024

Sayrade Vandermeersch

VARIO memorandum 2019-2024

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) heeft zijn jaarverslag 2018 klaar. Daarin stelt de raad zichzelf en zijn activiteiten voor. De focus ligt op de in 2018 uitgebrachte VARIO-adviezen over de Vlaamse ruimtevaarteconomie, overheidssteun voor dual use en militaire O&O&I, innovatieve hoge groeibedrijven en artificiële intelligentie. Het is duidelijk dat deze inspirerend waren voor de beleidsmakers en impact hadden.

In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019, presenteerde VARIO in 2018 ook zijn memorandum, met daarin de prioriteiten voor het beleid voor de komende jaren. Het jaarlijkse VARIO-colloquium was aan dit memorandum gewijd. Het politieke debat tijdens het colloquium maakt VARIO hoopvol voor de toekomst. Er was namelijk een brede consensus om onderzoek en innovatie opnieuw tot topprioriteit te maken tijdens de volgende Vlaamse Regering.

VARIO ging bij de voorbereiding van het memorandum grondig tewerk, zo werden opinion leaders via een online enquête bevraagd naar de thema's die zij als prioriteir zien, werd de agendasetting van internationale adviesraden en andere (buitenlandse) entiteiten gescreend. VARIO koos daarnaast voor een verfrissende insteek door de organisatie van werksessies waarin zo'n 30 jonge high potentials zowel uit de academische wereld als de bedrijfswereld hun input gaven. Ook Barbara Geusens, oprichtster en CEO van Nomige werd geselecteerd als 'High Potential' om haar verfrissende insteek te delen.