Klachten?

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via customerservice@nomige.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 kalenderdagen te behandelen.

Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij het indienen van een klacht duidelijk te omschrijven wat het probleem is en (indien van toepassing) een kopie van de bestelgegevens, het bestelnummer, het klantnummer en eventuele andere relevante gegevens met de klacht mee te sturen.